Олександра Войціховська

начальник відділу

Електронна адреса: lesiav3107@gmail.com

Телефон: 2-23-62

 

Робота відділу

- ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності виконавчих органів міської ради та складення звітності;

-підготовка розрахунків до проекту міського бюджету та прогнозу на наступні за планованим два бюджетні періоди і подання таких документів на розгляд виконавчого комітету міської ради територіальної громади;

-складання та подача до органів Державної казначейської служби України встановлених форм звітності;

-відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

-забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.