Мирослава Будаковська –

начальник відділу,

________________________-

головний спеціаліст по культурі,

________________________-

головний спеціаліст по туризму

Електронна адреса: 44060493vk@gmail.com

 

Відділ культури та туризму є структурним підрозділом виконавчого комітету Снятинської міської ради, який забезпечує реалізацію на території району державної політики у сфері культури та туризму, охорони культурної спадщини, доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів.

Повна назва: Відділ культури та туризму Снятинської міської ради.

Місцезнаходження Відділу:             вул. Воєводи Коснятина, 41        

                                                  місто Снятин

Івано-Франківська область

78300                                             

Серед пріоритетних завдань відділу є:

Здійснення керівництва закладами культури Відділу культури і туризму  Снятинської міської ради Коломийського району Івано-Франківської області. Створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на культуру, соціальний захист працівників закладів та установ культури.

Сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної та мовної самобутності національних меншин України, захисту прав професійних і законних інтересів творчих колективів і працівників та їх спілок.

Забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів.      Відділ бере участь у розробленні та реалізації проєктів, програм щодо  розвитку культури, книгорозповсюдження та книговидання в громаді, а також у підготовці пропозицій до проекту програми соціально-економічного і культурного розвитку краю.

Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, наказів Міністерства культури та інформаційної політики, інших центральних органів виконавчої влади у сфері культури та здійснює контроль за їх реалізацією.

Відділ сприяє:

Формуванню репертуару народних самодіяльних мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів бібліотек, музеїв, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків друкованого слова та національного мистецтва, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини;Захисту справ споживачів культурного продукту;Централізованому комплектуванню і використанню бібліотечних фондів;Роз’ясненню через засоби масової інформації зміст державної політики у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини, провадить інформаційну, рекламну та видавничу діяльність.